Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

3.2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

 

KARTA USŁUGI NR 3.2
Nazwa usługi
 
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY
 
Miejsce załatwienia sprawy
Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych ul. Rynek 4
parter pok. nr 5
tel. 4343820 do 826 wew. 51 
pn. – pt. godz. od 7³º do 15³º
 
Sposób załatwienia spraw
Wydanie zaświadczenia zameldowania na pobyt czasowy
 
Wymagane dokumenty
 • zgłoszenia zameldowania dokonuje się ustnie
 • dowody osobiste właściciela lokalu oraz osoby meldującej się
 • dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do lokalu ( np. akt notarialny, umowa najmu, decyzja, odpis z księgi wieczystej)
 
Czas załatwienia sprawy
„od ręki przy zgłoszeniu”
 
Inne ważne informacje
 • wymagane jest osobiste stawiennictwo właściciela lokalu 
 • zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy następuje w miejscu faktycznego pobytu
 
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
 
Podstawa prawna
ustawa z dn. 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póź. zm./
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27.12.2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych /Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 1743/
 
Formularze do pobrania
Zgłoszenie ustne
 

informację wytworzył(a): Patrycja Pejas
za treść odpowiada: Łukasz Borsuk
Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  26-09-2011 08:02
  przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-23-82-709 REGON: 531412830

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×