Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

3.2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

 

KARTA USŁUGI NR 3.2
Nazwa usługi
 
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY
 
Miejsce załatwienia sprawy
Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych ul. Rynek 4
parter pok. nr 5
tel. 4343820 do 826 wew. 51 
pn. – pt. godz. od 7³º do 15³º
 
Sposób załatwienia spraw
Wydanie zaświadczenia zameldowania na pobyt czasowy
 
Wymagane dokumenty
 • zgłoszenia zameldowania dokonuje się ustnie
 • dowody osobiste właściciela lokalu oraz osoby meldującej się
 • dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do lokalu ( np. akt notarialny, umowa najmu, decyzja, odpis z księgi wieczystej)
 
Czas załatwienia sprawy
„od ręki przy zgłoszeniu”
 
Inne ważne informacje
 • wymagane jest osobiste stawiennictwo właściciela lokalu 
 • zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy następuje w miejscu faktycznego pobytu
 
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
 
Podstawa prawna
ustawa z dn. 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póź. zm./
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27.12.2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych /Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 1743/
 
Formularze do pobrania
Zgłoszenie ustne
 

informację wytworzył(a): Patrycja Pejas
za treść odpowiada: Łukasz Borsuk
 • Opublikował: Piotr Kalicun, data publikacji:
 • Modyfikował: Piotr Kalicun, data modyfikacji: 26-09-2011 08:02
 • Ilość wyświetleń: 861
 • Link do strony: http://www.bip.korfantow.pl/2472/32_zameldowanie_na_pobyt_czasowy_do_3_miesiecy.html
 • Opublikował: Piotr Kalicun, data publikacji:
 • Modyfikował: Piotr Kalicun, data modyfikacji: 26-09-2011 08:02
 • Ilość wyświetleń: 861
 • Link do strony: http://www.bip.korfantow.pl/2472/32_zameldowanie_na_pobyt_czasowy_do_3_miesiecy.html
 • Data publikacji: przez: Piotr Kalicun
 • Modyfikował: Piotr Kalicun
 • Ilość wyświetleń: 861
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-09-2011, godz. 08:02:06
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-07-2011, godz. 14:39:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  09-06-2010, godz. 12:05:30
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  13-03-2007, godz. 13:54:59
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  0000-00-00, godz. 00:00:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4

 

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl