Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

  

Adres:

 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Powstańców Śl. 8
48-317 Korfantów
NIP 7530001169

tel. (77) 43 43 859 fax. (77) 43 43 860

 
Email

 

 
Dyrektor

 
 
Kazimierz Jankowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 
Godziny pracy

 
Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Kasa zakładu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, przerwa od 10.00 do 10.30.

Dyrektor zakładu przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 13.00 do 15.30, pokój nr 5.

 
Kompetencje:

 
Sprawy lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz sprawy związane z działem mienia i higieny załatwia Pan Andrzej Taratuta w godzinach pracy, pokój nr 6.

Sprawy wodociągowo-kanalizacyjne załatwia kierownik Pan Stanisław Nasienniak w godzinach pracy, pokój nr 2.

Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz wszelkie awarie w budynkach lub mieszkaniach będących własnością gminy lub w administracji ZGKiM prosimy zgłaszać do naszego zakładu pod nr telefonu 43 43 859 lub komórkowy 0608 450 557 (czynny całą dobę).

 
Statut i taryfy

 
UCHWAŁA NR X/69/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Aktualności

Uniewaznienie postepowania pn. "Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie - postepowanie 4/ZGKiM/2016"


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie” – postępowanie 4/ZGKiM/2016


Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn. " Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" - postępowanie 3/II/WMiH/2016 - unieważnienie postępowania


Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania pn." Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego" -postępowanie 3/WMiH/2016 - unieważnienie postepowania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. “Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie – 2/WWiK/2016


Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych


Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie 30.12.2015r.


Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie


Unieważnienie przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie


Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa dla ZGKiM w Korfantowie


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU II POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na dostawę paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie w 2015 r.

PDFZarządzenie o unieważnieniu - dostawa paliw II.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu - dostawa paliw II.pdf
 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie poniżej zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w 2015r.

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU.pdf
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  

  na dostawę paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie w 2015 r

PDFOGŁOSZENIE DOSTAWA PALIW[1].pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 1_WMH_2015[1].pdf
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:

PDFOGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 4_WMH_PN_14.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 4_WMH_PN_14.pdf

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:

PDFOGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 3_WMH_PN_14.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 3_WMH_PN_14.pdf 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:

PDFOgłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów budowlanych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie" - 2/WMH/PN/14

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2_WMH_PN_14.pdf  


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:
PDFOgłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie" - 1/WMH/PN/14.
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

ogłoszenie o wyniku przetargu.jpeg


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA DOSTAWĘ PALIWA

  Do pobrania:
DOCXOgłoszenie o unieważnieniu przetargu

 


 

Gmina Korfantów - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ogłasza III przetarg ofertowy na zbycie n/w pojazdu:

1. samochód ciężarowy FSO WARSZAWA TRUCK 1,6
nr rej. ONY 59GR nr nadwozia SUPBO4CBJRNO29778
rok produkcji 1994
Cena wywoławcza - 700,00 PLN

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty należy złożyć do dnia 27.03.2013 r. do godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Więcej informacji: DOCOgłoszenie - Truck.doc
 


 

OGŁOSZENIE WYNIKU O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU FSO WARSZAWA TRUCK I AUTOBUSU AUTOSAN

Więcej informacji w pliku: PDFOgłoszenie o wyniku przetargu ofertowego na zbycie pojazdów.pdf 


Ogłoszenie o wyniku przetargu ofertowego
na sprzedaż środków trwałych ogłoszonego przez
Gminę Korfantów – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8
 
1.     W dniu 11 maja 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Korfantowie ul. Powstańców Śl. 8 odbył się przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż środków trwałych.
 
2.     Przedmiotem przetargu były:
a)    Przyczepa ciężarowa AUTOSAN Nr rej. ONY 8E44 typ: D - 47A, nr   
     nadwozia 82267, rok produkcji 1981,
                      b) Spycharka DZ 42 na podwoziu ciągnika gąsienicowego DT - 75, nr  
                      fabryczny 28914 nr podwozia 88599, rok produkcji 1988,
c)   Wózek akumulatorowy typ: WNA 1320 nr fabryczny 2039, rok produkcji 1989.
 
      3. Do dnia 11.05.2012 r. do godziny 1200 w prowadzonym postępowaniu w trybie              
           przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż opisanych wyżej środków trwałych złożono 9  
           ofert oraz wniesiono wadium w wymaganym terminie do do wszystkich złożonych ofert.
 
      4. Komisja w dniu 11.05.2012 r. o godzinie 1230 przystąpiła do otwarcia          
           ofert podając przed otwarciem ofert ceny wywoławcze na środki trwałe przeznaczone    
           do sprzedaży:
a)      Przyczepa ciężarowa AUTOSAN Nr rej. ONY 8E44
cena wywoławcza          2 500 PLN,
b)     Spycharka DZ 42 na podwoziu ciągnika gąsienicowego DT – 75
cena wywoławcza          2 500 PLN,
c)      Wózek akumulatorowy typ: WNA 1320
cena wywoławcza          1 400 PLN,
 
      5. W wyniku oceny złożonych ofert komisja przetargowa ustaliła, co następuje:
a)       Nabywcą przyczepy ciężarowej AUTOSAN Nr rej. ONY 8E44 typ: D - 47A,
nr nadwozia 82267, rok produkcji 1981,
został Pan Gęsiewicz Jerzy
Wysokość ceny nabycia przedmiotowego środka trwałego zgodnie
ze złożoną ofertą cenową – 3 550,00 zł netto.
 
b)       Nabywcą spycharki DZ 42 na podwoziu ciągnika gąsienicowego DT - 75,
nr fabryczny 28914 nr podwozia 88599, rok produkcji 1988, została firma Professional Trader, Kubas Michał, Os. Słoneczne 3/56, 37-500 Jarosław.
Wysokość ceny nabycia przedmiotowego środka trwałego zgodnie
ze złożoną ofertą cenową – 5 166,00 zł netto.
 
c)       Nabywcą wózka akumulatorowego typ: WNA 1320 nr fabryczny 2039,
rok produkcji 1989, została firma Professional Trader, Kubas Michał,
Os. Słoneczne 3/56, 37-500 Jarosław.
Wysokość ceny nabycia przedmiotowego środka trwałego zgodnie
ze złożoną ofertą cenową – 1 466,00 zł netto.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTP-6/500 NA PODWOZIU Z ELEKTROBĘBNEM

Szczegóły w załączonym pliku:

PDFPrzenośnik taśmowy - ogłoszenie.pdf


OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

na samochód ciężarowy uniwersalny marki FORD – NIEMCY FT 80 2.5 DIESEL 2.4 t

Szczegóły w załączonym pliku:

PDFFord - ogłoszenie.pdf


 OGŁOSZENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU

na dostawę wraz z montażem oczyszczalni ścieków do 100 RLM,
wraz z przepompownią ścieków surowych i przepompownią ścieków oczyszczonych, bez prac ziemnych i przygotowawczych.

Szczegóły w załączonych plikach:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2WWiK_11.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

na dostawę wraz z montażem oczyszczalni ścieków do 100 RLM z przepompownią ścieków surowych i przepompownią ścieków oczyszczonych.
 

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFZarządzenie o unieważnieniu.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu zamówienia.pdf

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 w przetargu na dostawę płyt granitowych do realizacji inwestycji pn. "Budowa Gimnazjum w Korfantowie" .
 

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 29_GM_11.pdf

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę armatury sanitarnej do nowobudowanego budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza – plac budowy.

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 30_GM_11.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 30_GM_11.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane polegające na:
1. wykonaniu posadzek z wykładzin PCV homogenicznych kolorowych z poliuretanową warstwą ochronną z przeznaczeniem do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu – szkoły - na powierzchni – 939,90 m2.
2. wykonaniu posadzek z wykładzin PCV homogenicznych kolorowych z poliuretanową warstwą ochronną przewodzących ładunki elektryczne z przeznaczeniem do pomieszczeń Sali komputerowej oraz serwerowni – na powierzchni – 75 m2.
3. wykonaniu posadzek z wykładzin dywanowych o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia - na powierzchni 232,30 m2.

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24_II_GM_11.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 24_II_GM_11.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do nowobudowanego budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza - plac budowy płyt granitowych

Szczegóły w załączonych plikach:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 29_GM_11.pdf


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z montażem dźwigów - wind do realizacji inwestycji Budowa Gimnazjum w Korfantowie

Szczegóły w załączonych plikach:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 28_GM_11.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 28_GM_11.pdf 


 OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę balustrad wewnętrznych ze stali nierdzewnej matowej wraz z montażem w nowobudowanym budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza.

Szczegóły w załączonych plikach:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 27_GM_11.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 27_GM_11.pdf


 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy materiałów elektroinstalacyjnych: opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych, opraw oświetleniowych sufitowych do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, opraw oświetleniowych ściennych, opraw oświetlenia awaryjnego w łącznej ilości 618 szt. oraz modułów oświetlenia awaryjnego w ilości 51 szt.

Szczegóły w załączonych plikach:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 26_GM_11.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 26_GM_11.pdf
 


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń (sal lekcyjnych, zapleczy sal lekcyjnych, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń biurowych, sanitariatów) w nowobudowanym budynku gimnazjum w łącznej ilości 109 szt.

Szczegóły w załączonych plikach:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 25_GM_11.pdf
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 25_GM_11.pdf


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem i transportem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy niżej wymienionych materiałów do zastosowania w nowobudowanym budynku gimnazjum:
1. akrylowa farba podkładowa - 70 l,
2. półmatowa farba lateksowa kolorowa - 190 l,
3. matowa farba lateksowa kolorowa - 1000 l,
4. elastyczna farba nawierzchniowa o podwy?szonych parametrach paroprzepuszczalności, zmywalna, odporna na ścieranie, kolorowa - 465 l,
5. akrylowa farba podkładowa do powierzchni narażonych na wilgoć, zawierająca środki zapobiegające powstawaniu grzybów i pleśni, kolor biały - 40 l,
6. tapeta z włókna szklanego - 350 m2,
7. klej do tapet z włókna szklanego - 12 kg,
8. wodorozcieńczalny grunt akrylowy w postaci koncentratu - 850 l,
9. farba lateteksowa matowa biała - 125 l.

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 23_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23_GM_10.pdf
 


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem i transportem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy płytek ceramicznych, gresowych, zapraw klejowych

Szczegóły w załączonych plikach:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_22_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę stolarki drzwiowej aluminiowej, przeznaczonej do wbudowania wnowobudowanym budynku Gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza wraz z montażem i transportem domiejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy.

Szczegóły w załączonym pliku:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 21_GM_10.pdf


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy 140 szt. grzejników w kolorze białym stalowych płytowych z elementem konwekcyjnym z profilowanej blachy z podłączeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym wraz z osprzętem grzejnikowym (kątowe podejścia dolne do grzejników, zawory podwójne kątowe do grzejników z wyjściem ¾ cala z gwintem zewnętrznym, złączki do rur z tworzyw Al Pex, kompletny system montażu grzejników) oraz 65 szt. głowic termostatycznych.

Szczegóły w załączonych plikach:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 20_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę kotłowni kondensacyjnej gazowej wodnej o parametrach tz/tp max. 80/60 stopni Celcjusza
w nowobudowanym budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza.
 

Szczegóły w załączonych plikach:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 19_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19_GM_10.pdf


  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy betonowej kostki brukowej.

Szczegóły w załączonym pliku:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na dostawę kruszywa łamanego pod podbudowy dróg, placów i chodników do realizacji inwestycji pn. "Budowa Gimnazjum w Korfantowie" .

Szczegóły w załączonym pliku:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17_GM_10.pdf


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na roboty budowlane – instalacje wentylacyjne i wentylacyjno-oddymiające wykonane zgodnie z projektem i przedmiarem robót, polegające m.in. na wykonaniu i montażu przewodów wentylacyjnych prostokątnych, przewodów wentylacyjnych kołowych, montażu wentylatorów, przepustnic, kratek wentylacyjnych, anemostatów, okapów, czerpni, wyrzutni wraz z izolacjami w nowobudowanym budynku gimnazjum położonym w Korfantowie przy ul. Mickiewicza z materiałów Wykonawcy.

Szczegóły w załączonych plikach:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16_GM_10.pdf
 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane wykonane w trzech etapach w nowobudowanym budynku gimnazjum położonym w Korfantowie przy ul. Mickiewicza z materiałów Wykonawcy, polegające na:

 • wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
 • położeniu izolacji cieplnej,
 • wykonaniu zbrojonych podkładów betonowych pod posadzki.

Szczegóły w załączonym pliku:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 15_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych.

Szczegóły w załączonych plikach:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14_GM_10.pdf
 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów do suchej zabudowy sufitów płytami kartonowo gipsowymi oraz materiałów do wykonania sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny szklanej.

Szczegóły w załączonych plikach:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13_GM_10.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 13_GM_10.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów instalacyjnych.
 

Szczegóły w załączonym pliku:

PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 12_GM_09.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 12_GM_09.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych:

1. Maty z wełny mineralnej do ocieplenia poddaszy grubości 20 cm - 1232 m2
2. Maty z wełny mineralnej do ocieplenia poddaszy grubości 16 cm - 221 m2
3. Folia paroizolacyjna grubości 0,3 mm - 1660 m2

Szczegóły w załączonych plikach:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11_GM_09.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 11_GM_09.pdf

 


 

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę stolarki okiennej PCV oraz aluminium, przeznaczonej do
wbudowania w nowobudowanym budynku Gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza wraz z
montażem i transportem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza – plac budowy.

Szczegóły w załączonych plikach:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10_GM_09.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 10_GM_09.pdf


 


 

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych.

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 9_GM_09.pdf 
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 9_GM_09.pdf


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów elektrycznych.

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 8_GM_09.pdf
PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 8_GM_09.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sprzedaż i dostawę na plac budowy wraz z rozładunkiem drewna iglastego do wykonania więźby dachowej klasy K 27, spełniające wymagania wg Polskiej Normy, zabezpieczone środkami ochrony drewna przed grzybami, owadami, sinizną , pleśnieniem oraz działaniem ognia.

Szczegóły w załączonym pliku:
PDFOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7_GM_09.pdf
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 7_GM_09.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem przy użyciu pompy do podawania betonu o zasięgu min. 22 m, betonu towarowego B-15, B-20, B-25 zgodnego z PN-EN 206-1: 2003 w łącznej ilości 1 010 m3 na plac budowy.

Szczegóły w załączonych plikach:
DOCOgłoszenie o wyborze oferty 6_GM_09.doc 
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 6_GM_09.pdf


 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych: stal zbrojeniowa, pustaki ceramiczne, asfaltowa masa dyspersyjna, kotwy ze stali z krążkiem dystansowym, cegła pełna, pustaki stropowe, nadproża prefabrykowane, belki stropowe, płyty z polistyrenu ekstrudowanego, pustaki ceramiczne kanałów dymowych i wentylacyjnych, gwoździe, cement, wapno, tarcica, krawędziaki, papa izolacyjna.
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


na dostawę betonu towarowego B-20, B-25 zgodny z PN-EN 206-1:2003 w ilości:
 •  około 177 m3 betonu B-20 wraz z rozładunkiem przy użyciu pompy do podawania betonu o zasięgu minimum 22 m na placu budowy.
 • około 23 m3 betonu B-25 wraz z rozładunkiem przy użyciu pompy do podawania betonu o zasięgu minimum 22 m na placu budowy.

Szczegóły w załączonym pliku:
 DOCOgłoszenie o wyborze oferty 5_GM_09.doc 
DOCOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 5_GM_09.doc


 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych: bloczki betonowe, nadproża, cement, papa asfaltowa zgrzewalna, asfaltowa emulsja anionowa.
 
 
 

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 

W załączonych plikach zamieszczmy ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji „Budowa Gimnazjum w Korfantowie”.

DOCPunktacja ofert.doc
DOCNajkorzystniejsza ofera.doc
DOCOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na Kierownik Budowy inwestycji „Budowa Gimnazjum w Korfantowie” Postępowanie nr 2/II/GM/09.

Szczegóły w załączonym pliku: DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA DOSTAWĘ PALIWA

Więcej informacji w plikach: 
PDFZarządzenie nr 8 - unieważnienie przetargu.pdf


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • Opublikował: Piotr Kalicun, data publikacji:
 • Modyfikował: Piotr Kalicun, data modyfikacji: 29-12-2016 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Kalicun
 • Ilość wyświetleń: 11816
 • Link do strony: http://www.bip.korfantow.pl/2497/zaklad-gospodarki-komunalnej-i-mieszkaniowej-w-korfantowie.html
 • Opublikował: Piotr Kalicun, data publikacji:
 • Modyfikował: Piotr Kalicun, data modyfikacji: 29-12-2016 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Kalicun
 • Ilość wyświetleń: 11816
 • Link do strony: http://www.bip.korfantow.pl/2497/zaklad-gospodarki-komunalnej-i-mieszkaniowej-w-korfantowie.html
 • Data publikacji: przez: Piotr Kalicun
 • Modyfikował: Piotr Kalicun
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Kalicun
 • Ilość wyświetleń: 11816
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-12-2016, godz. 14:40:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  28-12-2016, godz. 14:43:44
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-12-2016, godz. 13:41:44
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-12-2016, godz. 11:35:32
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  12-12-2016, godz. 13:03:26
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  17-10-2016, godz. 13:42:05
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-10-2016, godz. 15:37:55
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-05-2016, godz. 09:42:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-05-2016, godz. 12:06:20
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-12-2015, godz. 12:32:38
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-12-2015, godz. 12:48:07
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-12-2015, godz. 12:51:49
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-12-2015, godz. 12:40:44
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-11-2015, godz. 11:18:21
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  12-01-2015, godz. 14:28:46
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-12-2014, godz. 14:00:33
  Modyfikacja strony przez: Łukasz Borsuk
 •  
  30-12-2014, godz. 13:58:18
  Modyfikacja strony przez: Łukasz Borsuk
 •  
  23-12-2014, godz. 13:21:26
  Modyfikacja strony przez: Łukasz Borsuk
 •  
  23-12-2014, godz. 13:20:09
  Modyfikacja strony przez: Łukasz Borsuk
 •  
  12-12-2014, godz. 11:01:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-06-2014, godz. 14:43:49
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-06-2014, godz. 14:43:08
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  20-05-2014, godz. 13:22:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  25-04-2014, godz. 08:19:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  17-04-2014, godz. 10:23:46
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-04-2014, godz. 15:25:45
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  14-04-2014, godz. 11:11:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-04-2014, godz. 13:29:43
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-03-2014, godz. 14:54:20
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-03-2014, godz. 13:06:19
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-03-2014, godz. 10:09:31
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  13-02-2014, godz. 12:03:16
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-02-2014, godz. 11:54:42
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  05-02-2014, godz. 13:23:37
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  05-02-2014, godz. 13:19:56
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-01-2014, godz. 13:45:05
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-01-2014, godz. 08:01:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  17-01-2014, godz. 15:21:23
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-01-2014, godz. 14:37:14
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  31-12-2013, godz. 09:05:42
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-12-2013, godz. 08:41:49
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  09-12-2013, godz. 12:32:01
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  09-12-2013, godz. 12:29:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  09-12-2013, godz. 12:25:57
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-03-2013, godz. 09:01:02
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-03-2013, godz. 08:51:31
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-03-2013, godz. 15:01:43
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-02-2013, godz. 11:12:17
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-02-2013, godz. 11:10:53
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  12-02-2013, godz. 12:25:45
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  05-02-2013, godz. 14:13:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  05-02-2013, godz. 10:30:22
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  23-01-2013, godz. 09:01:33
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-01-2013, godz. 14:02:41
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-05-2012, godz. 14:14:57
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-04-2012, godz. 10:44:29
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-11-2011, godz. 13:38:39
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  22-11-2011, godz. 08:43:25
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-10-2011, godz. 13:53:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-10-2011, godz. 14:49:36
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  22-09-2011, godz. 10:33:20
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-09-2011, godz. 13:05:06
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-09-2011, godz. 12:53:04
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-08-2011, godz. 15:09:02
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-08-2011, godz. 15:07:38
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-08-2011, godz. 15:07:16
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-08-2011, godz. 15:13:18
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-08-2011, godz. 13:20:31
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-06-2011, godz. 08:37:08
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-06-2011, godz. 08:36:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-06-2011, godz. 08:33:22
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-05-2011, godz. 11:35:15
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  25-05-2011, godz. 11:27:02
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-05-2011, godz. 12:04:19
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  10-05-2011, godz. 12:05:38
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-05-2011, godz. 12:38:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-04-2011, godz. 14:59:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  01-04-2011, godz. 12:30:48
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  01-04-2011, godz. 09:00:31
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  31-03-2011, godz. 13:49:37
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-03-2011, godz. 11:31:25
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  23-03-2011, godz. 14:14:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  21-03-2011, godz. 11:57:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-03-2011, godz. 13:12:42
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-03-2011, godz. 13:53:24
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  10-03-2011, godz. 14:58:37
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  10-03-2011, godz. 09:18:53
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-03-2011, godz. 14:14:18
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-03-2011, godz. 14:45:21
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-03-2011, godz. 08:07:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-03-2011, godz. 12:18:34
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  25-02-2011, godz. 14:50:21
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  25-02-2011, godz. 14:50:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  25-02-2011, godz. 14:47:33
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-02-2011, godz. 15:33:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-02-2011, godz. 15:32:21
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-02-2011, godz. 15:31:26
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  17-02-2011, godz. 14:43:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-02-2011, godz. 15:04:07
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-02-2011, godz. 13:59:39
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  09-02-2011, godz. 14:39:37
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-02-2011, godz. 13:49:05
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-02-2011, godz. 09:41:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  31-01-2011, godz. 14:03:17
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  28-01-2011, godz. 14:26:57
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-01-2011, godz. 14:22:07
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-01-2011, godz. 11:58:29
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  17-01-2011, godz. 08:45:56
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  13-01-2011, godz. 14:06:52
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  12-01-2011, godz. 13:25:08
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-12-2010, godz. 12:23:27
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-12-2010, godz. 12:22:13
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-12-2010, godz. 12:21:47
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  23-12-2010, godz. 10:38:04
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  21-12-2010, godz. 13:43:09
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  20-12-2010, godz. 08:41:33
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  13-12-2010, godz. 13:26:09
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-11-2010, godz. 15:06:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-11-2010, godz. 14:47:39
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-11-2010, godz. 14:47:04
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-11-2010, godz. 14:43:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-11-2010, godz. 08:29:52
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-11-2010, godz. 14:36:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-10-2010, godz. 13:14:15
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-10-2010, godz. 15:55:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-10-2010, godz. 14:56:59
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-10-2010, godz. 14:01:30
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-10-2010, godz. 19:36:46
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  29-09-2010, godz. 17:13:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-09-2010, godz. 11:54:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  22-09-2010, godz. 14:48:09
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-09-2010, godz. 14:47:03
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  13-09-2010, godz. 15:07:39
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-08-2010, godz. 08:09:04
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-08-2010, godz. 12:41:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-08-2010, godz. 12:22:30
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-08-2010, godz. 14:37:18
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-08-2010, godz. 13:15:42
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  20-07-2010, godz. 10:13:41
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-07-2010, godz. 12:36:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-07-2010, godz. 08:14:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-06-2010, godz. 15:12:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-06-2010, godz. 07:57:23
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  25-05-2010, godz. 14:09:52
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  20-05-2010, godz. 09:57:33
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-05-2010, godz. 08:13:03
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  21-04-2010, godz. 15:00:43
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-04-2010, godz. 08:49:32
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-04-2010, godz. 15:21:23
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-04-2010, godz. 15:18:57
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-04-2010, godz. 15:18:38
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-04-2010, godz. 15:18:19
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-04-2010, godz. 15:17:53
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  12-04-2010, godz. 15:11:28
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-03-2010, godz. 13:32:56
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-03-2010, godz. 12:55:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-03-2010, godz. 12:09:05
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-03-2010, godz. 13:56:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-02-2010, godz. 11:48:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  22-02-2010, godz. 08:23:21
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  12-02-2010, godz. 13:21:58
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-02-2010, godz. 15:22:40
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  03-02-2010, godz. 09:55:49
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-02-2010, godz. 08:15:34
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  01-02-2010, godz. 08:48:48
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-01-2010, godz. 14:40:06
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  22-01-2010, godz. 09:20:31
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  20-01-2010, godz. 07:57:42
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-01-2010, godz. 11:13:43
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  14-01-2010, godz. 15:04:06
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  13-01-2010, godz. 09:51:39
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-01-2010, godz. 15:26:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  05-01-2010, godz. 15:21:13
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-12-2009, godz. 10:01:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  09-12-2009, godz. 14:14:22
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-12-2009, godz. 13:40:44
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-11-2009, godz. 07:55:44
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-11-2009, godz. 11:29:40
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  09-11-2009, godz. 14:17:47
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-10-2009, godz. 07:52:19
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  27-10-2009, godz. 12:47:14
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  22-10-2009, godz. 14:14:24
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  05-10-2009, godz. 12:48:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  25-09-2009, godz. 09:22:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  15-09-2009, godz. 08:57:18
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  14-09-2009, godz. 09:08:06
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  01-09-2009, godz. 15:21:56
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  20-08-2009, godz. 15:11:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-08-2009, godz. 14:29:17
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  11-08-2009, godz. 14:58:11
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  29-07-2009, godz. 14:00:55
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  17-07-2009, godz. 12:51:59
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  17-07-2009, godz. 12:51:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  10-07-2009, godz. 11:40:27
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  29-06-2009, godz. 13:33:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  29-06-2009, godz. 13:30:28
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  26-06-2009, godz. 10:32:48
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  21-05-2009, godz. 13:58:45
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-05-2009, godz. 13:54:30
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  24-04-2009, godz. 13:54:09
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-04-2009, godz. 07:57:16
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-04-2009, godz. 15:02:21
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  01-04-2009, godz. 09:18:30
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-03-2009, godz. 14:31:28
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  23-03-2009, godz. 14:59:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-03-2009, godz. 13:13:58
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-03-2009, godz. 12:44:11
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-03-2009, godz. 15:38:36
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  16-03-2009, godz. 12:28:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  14-03-2009, godz. 09:57:47
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-03-2009, godz. 14:24:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-03-2009, godz. 14:08:28
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  23-02-2009, godz. 09:32:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-02-2009, godz. 12:01:15
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-02-2009, godz. 14:45:50
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-02-2009, godz. 14:38:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  04-02-2009, godz. 14:34:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-02-2009, godz. 14:56:04
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-01-2009, godz. 08:28:05
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  21-01-2009, godz. 12:35:04
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  20-01-2009, godz. 09:53:04
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  13-01-2009, godz. 14:22:19
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-01-2009, godz. 15:12:22
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-01-2009, godz. 07:59:32
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-01-2009, godz. 14:50:57
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-01-2009, godz. 15:30:22
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  06-01-2009, godz. 15:25:02
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-06-2006, godz. 19:52:43
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  18-04-2006, godz. 09:22:39
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  19-12-2005, godz. 08:32:58
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-11-2005, godz. 09:00:40
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  23-06-2005, godz. 12:12:30
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  02-06-2005, godz. 11:11:09
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-01-2005, godz. 15:53:13
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  07-04-2004, godz. 15:12:03
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  12-02-2004, godz. 14:41:05
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  23-01-2004, godz. 11:00:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  30-09-2003, godz. 13:00:06
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  08-08-2003, godz. 10:51:16
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
 •  
  0000-00-00, godz. 00:00:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Kalicun
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4

 

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl