Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

  

Adres:

 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Powstańców Śl. 8
48-317 Korfantów
NIP 7530001169

tel. (77) 43 43 859 fax. (77) 43 43 860

 
Email

 

 
Dyrektor

 
 
Kazimierz Jankowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 
Godziny pracy

 
Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Kasa zakładu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, przerwa od 10.00 do 10.30.

Dyrektor zakładu przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 13.00 do 15.30, pokój nr 5.

 
Kompetencje:

 
Sprawy lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz sprawy związane z działem mienia i higieny załatwia kierownik Pan Kazimierz Jankowski w godzinach pracy, pokój nr 2.

Sprawy wodociągowo-kanalizacyjne załatwia kierownik Pan Stanisław Nasienniak w godzinach pracy, pokój nr 2.

Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz wszelkie awarie w budynkach lub mieszkaniach będących własnością gminy lub w administracji ZGKiM prosimy zgłaszać do naszego zakładu pod nr telefonu 43 43 859 lub komórkowy  0608 450 557  0608 450 557 (czynny całą dobę).

 
Statut

 
Uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. - uchwała z dnia 3 października 1999 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie (zawiera również treść statutu).

 
Aktualności

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU II POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na dostawę paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie w 2015 r.

Zarządzenie o unieważnieniu - dostawa paliw II.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu - dostawa paliw II.pdf
 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie poniżej zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w 2015r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU.pdf
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  

  na dostawę paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń ZGKiM w Korfantowie w 2015 r

OGŁOSZENIE DOSTAWA PALIW[1].pdf
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 1_WMH_2015[1].pdf
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:

OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 4_WMH_PN_14.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 4_WMH_PN_14.pdf

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:

OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 3_WMH_PN_14.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 3_WMH_PN_14.pdf 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów budowlanych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie" - 2/WMH/PN/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2_WMH_PN_14.pdf  


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Do pobrania:
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie" - 1/WMH/PN/14.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

ogłoszenie o wyniku przetargu.jpeg


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA DOSTAWĘ PALIWA

  Do pobrania:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 


 

Gmina Korfantów - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ogłasza III przetarg ofertowy na zbycie n/w pojazdu:

1. samochód ciężarowy FSO WARSZAWA TRUCK 1,6
nr rej. ONY 59GR nr nadwozia SUPBO4CBJRNO29778
rok produkcji 1994
Cena wywoławcza - 700,00 PLN

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty należy złożyć do dnia 27.03.2013 r. do godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Więcej informacji: Ogłoszenie - Truck.doc
 


 

OGŁOSZENIE WYNIKU O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU FSO WARSZAWA TRUCK I AUTOBUSU AUTOSAN

Więcej informacji w pliku: Ogłoszenie o wyniku przetargu ofertowego na zbycie pojazdów.pdf 


Ogłoszenie o wyniku przetargu ofertowego
na sprzedaż środków trwałych ogłoszonego przez
Gminę Korfantów – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8
 
1.     W dniu 11 maja 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Korfantowie ul. Powstańców Śl. 8 odbył się przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż środków trwałych.
 
2.     Przedmiotem przetargu były:
a)    Przyczepa ciężarowa AUTOSAN Nr rej. ONY 8E44 typ: D - 47A, nr   
     nadwozia 82267, rok produkcji 1981,
                      b) Spycharka DZ 42 na podwoziu ciągnika gąsienicowego DT - 75, nr  
                      fabryczny 28914 nr podwozia 88599, rok produkcji 1988,
c)   Wózek akumulatorowy typ: WNA 1320 nr fabryczny 2039, rok produkcji 1989.
 
      3. Do dnia 11.05.2012 r. do godziny 1200 w prowadzonym postępowaniu w trybie              
           przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż opisanych wyżej środków trwałych złożono 9  
           ofert oraz wniesiono wadium w wymaganym terminie do do wszystkich złożonych ofert.
 
      4. Komisja w dniu 11.05.2012 r. o godzinie 1230 przystąpiła do otwarcia          
           ofert podając przed otwarciem ofert ceny wywoławcze na środki trwałe przeznaczone    
           do sprzedaży:
a)      Przyczepa ciężarowa AUTOSAN Nr rej. ONY 8E44
cena wywoławcza          2 500 PLN,
b)     Spycharka DZ 42 na podwoziu ciągnika gąsienicowego DT – 75
cena wywoławcza          2 500 PLN,
c)      Wózek akumulatorowy typ: WNA 1320
cena wywoławcza          1 400 PLN,
 
      5. W wyniku oceny złożonych ofert komisja przetargowa ustaliła, co następuje:
a)       Nabywcą przyczepy ciężarowej AUTOSAN Nr rej. ONY 8E44 typ: D - 47A,
nr nadwozia 82267, rok produkcji 1981,
został Pan Gęsiewicz Jerzy
Wysokość ceny nabycia przedmiotowego środka trwałego zgodnie
ze złożoną ofertą cenową – 3 550,00 zł netto.
 
b)       Nabywcą spycharki DZ 42 na podwoziu ciągnika gąsienicowego DT - 75,
nr fabryczny 28914 nr podwozia 88599, rok produkcji 1988, została firma Professional Trader, Kubas Michał, Os. Słoneczne 3/56, 37-500 Jarosław.
Wysokość ceny nabycia przedmiotowego środka trwałego zgodnie
ze złożoną ofertą cenową – 5 166,00 zł netto.
 
c)       Nabywcą wózka akumulatorowego typ: WNA 1320 nr fabryczny 2039,
rok produkcji 1989, została firma Professional Trader, Kubas Michał,
Os. Słoneczne 3/56, 37-500 Jarosław.
Wysokość ceny nabycia przedmiotowego środka trwałego zgodnie
ze złożoną ofertą cenową – 1 466,00 zł netto.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA PRZENOŚNIK TAŚMOWY PTP-6/500 NA PODWOZIU Z ELEKTROBĘBNEM

Szczegóły w załączonym pliku:

Przenośnik taśmowy - ogłoszenie.pdf


OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

na samochód ciężarowy uniwersalny marki FORD – NIEMCY FT 80 2.5 DIESEL 2.4 t

Szczegóły w załączonym pliku:

Ford - ogłoszenie.pdf


 OGŁOSZENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU

na dostawę wraz z montażem oczyszczalni ścieków do 100 RLM,
wraz z przepompownią ścieków surowych i przepompownią ścieków oczyszczonych, bez prac ziemnych i przygotowawczych.

Szczegóły w załączonych plikach:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2WWiK_11.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

na dostawę wraz z montażem oczyszczalni ścieków do 100 RLM z przepompownią ścieków surowych i przepompownią ścieków oczyszczonych.
 

Szczegóły w załączonym pliku:
Zarządzenie o unieważnieniu.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia.pdf

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 w przetargu na dostawę płyt granitowych do realizacji inwestycji pn. "Budowa Gimnazjum w Korfantowie" .
 

Szczegóły w załączonym pliku:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 29_GM_11.pdf

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę armatury sanitarnej do nowobudowanego budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza – plac budowy.

Szczegóły w załączonym pliku:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 30_GM_11.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 30_GM_11.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane polegające na:
1. wykonaniu posadzek z wykładzin PCV homogenicznych kolorowych z poliuretanową warstwą ochronną z przeznaczeniem do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu – szkoły - na powierzchni – 939,90 m2.
2. wykonaniu posadzek z wykładzin PCV homogenicznych kolorowych z poliuretanową warstwą ochronną przewodzących ładunki elektryczne z przeznaczeniem do pomieszczeń Sali komputerowej oraz serwerowni – na powierzchni – 75 m2.
3. wykonaniu posadzek z wykładzin dywanowych o wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia - na powierzchni 232,30 m2.

Szczegóły w załączonym pliku:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24_II_GM_11.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 24_II_GM_11.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do nowobudowanego budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza - plac budowy płyt granitowych

Szczegóły w załączonych plikach:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 29_GM_11.pdf


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z montażem dźwigów - wind do realizacji inwestycji Budowa Gimnazjum w Korfantowie

Szczegóły w załączonych plikach:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 28_GM_11.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 28_GM_11.pdf 


 OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę balustrad wewnętrznych ze stali nierdzewnej matowej wraz z montażem w nowobudowanym budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza.

Szczegóły w załączonych plikach:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 27_GM_11.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 27_GM_11.pdf


 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy materiałów elektroinstalacyjnych: opraw oświetleniowych sufitowych natynkowych, opraw oświetleniowych sufitowych do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, opraw oświetleniowych ściennych, opraw oświetlenia awaryjnego w łącznej ilości 618 szt. oraz modułów oświetlenia awaryjnego w ilości 51 szt.

Szczegóły w załączonych plikach:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 26_GM_11.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 26_GM_11.pdf
 


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń (sal lekcyjnych, zapleczy sal lekcyjnych, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń biurowych, sanitariatów) w nowobudowanym budynku gimnazjum w łącznej ilości 109 szt.

Szczegóły w załączonych plikach:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 25_GM_11.pdf
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 25_GM_11.pdf


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem i transportem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy niżej wymienionych materiałów do zastosowania w nowobudowanym budynku gimnazjum:
1. akrylowa farba podkładowa - 70 l,
2. półmatowa farba lateksowa kolorowa - 190 l,
3. matowa farba lateksowa kolorowa - 1000 l,
4. elastyczna farba nawierzchniowa o podwy?szonych parametrach paroprzepuszczalności, zmywalna, odporna na ścieranie, kolorowa - 465 l,
5. akrylowa farba podkładowa do powierzchni narażonych na wilgoć, zawierająca środki zapobiegające powstawaniu grzybów i pleśni, kolor biały - 40 l,
6. tapeta z włókna szklanego - 350 m2,
7. klej do tapet z włókna szklanego - 12 kg,
8. wodorozcieńczalny grunt akrylowy w postaci koncentratu - 850 l,
9. farba lateteksowa matowa biała - 125 l.

Szczegóły w załączonym pliku:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 23_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23_GM_10.pdf
 


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem i transportem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy płytek ceramicznych, gresowych, zapraw klejowych

Szczegóły w załączonych plikach:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_22_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę stolarki drzwiowej aluminiowej, przeznaczonej do wbudowania wnowobudowanym budynku Gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza wraz z montażem i transportem domiejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza - plac budowy.

Szczegóły w załączonym pliku:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 21_GM_10.pdf


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy 140 szt. grzejników w kolorze białym stalowych płytowych z elementem konwekcyjnym z profilowanej blachy z podłączeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym wraz z osprzętem grzejnikowym (kątowe podejścia dolne do grzejników, zawory podwójne kątowe do grzejników z wyjściem ¾ cala z gwintem zewnętrznym, złączki do rur z tworzyw Al Pex, kompletny system montażu grzejników) oraz 65 szt. głowic termostatycznych.

Szczegóły w załączonych plikach:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 20_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę kotłowni kondensacyjnej gazowej wodnej o parametrach tz/tp max. 80/60 stopni Celcjusza
w nowobudowanym budynku gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza.
 

Szczegóły w załączonych plikach:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 19_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19_GM_10.pdf


  

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy betonowej kostki brukowej.

Szczegóły w załączonym pliku:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na dostawę kruszywa łamanego pod podbudowy dróg, placów i chodników do realizacji inwestycji pn. "Budowa Gimnazjum w Korfantowie" .

Szczegóły w załączonym pliku:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17_GM_10.pdf


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na roboty budowlane – instalacje wentylacyjne i wentylacyjno-oddymiające wykonane zgodnie z projektem i przedmiarem robót, polegające m.in. na wykonaniu i montażu przewodów wentylacyjnych prostokątnych, przewodów wentylacyjnych kołowych, montażu wentylatorów, przepustnic, kratek wentylacyjnych, anemostatów, okapów, czerpni, wyrzutni wraz z izolacjami w nowobudowanym budynku gimnazjum położonym w Korfantowie przy ul. Mickiewicza z materiałów Wykonawcy.

Szczegóły w załączonych plikach:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16_GM_10.pdf
 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane wykonane w trzech etapach w nowobudowanym budynku gimnazjum położonym w Korfantowie przy ul. Mickiewicza z materiałów Wykonawcy, polegające na:

 • wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
 • położeniu izolacji cieplnej,
 • wykonaniu zbrojonych podkładów betonowych pod posadzki.

Szczegóły w załączonym pliku:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 15_GM_10.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych.

Szczegóły w załączonych plikach:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14_GM_10.pdf
 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów do suchej zabudowy sufitów płytami kartonowo gipsowymi oraz materiałów do wykonania sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny szklanej.

Szczegóły w załączonych plikach:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13_GM_10.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 13_GM_10.pdf

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów instalacyjnych.
 

Szczegóły w załączonym pliku:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 12_GM_09.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 12_GM_09.pdf

 


 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych:

1. Maty z wełny mineralnej do ocieplenia poddaszy grubości 20 cm - 1232 m2
2. Maty z wełny mineralnej do ocieplenia poddaszy grubości 16 cm - 221 m2
3. Folia paroizolacyjna grubości 0,3 mm - 1660 m2

Szczegóły w załączonych plikach:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11_GM_09.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 11_GM_09.pdf

 


 

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę stolarki okiennej PCV oraz aluminium, przeznaczonej do
wbudowania w nowobudowanym budynku Gimnazjum w Korfantowie przy ul. Mickiewicza wraz z
montażem i transportem do miejscowości Korfantów, ul. Mickiewicza – plac budowy.

Szczegóły w załączonych plikach:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10_GM_09.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 10_GM_09.pdf


 


 

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych.

Szczegóły w załączonym pliku:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 9_GM_09.pdf 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 9_GM_09.pdf


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów elektrycznych.

Szczegóły w załączonym pliku:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 8_GM_09.pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 8_GM_09.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sprzedaż i dostawę na plac budowy wraz z rozładunkiem drewna iglastego do wykonania więźby dachowej klasy K 27, spełniające wymagania wg Polskiej Normy, zabezpieczone środkami ochrony drewna przed grzybami, owadami, sinizną , pleśnieniem oraz działaniem ognia.

Szczegóły w załączonym pliku:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7_GM_09.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7_GM_09.pdf


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem przy użyciu pompy do podawania betonu o zasięgu min. 22 m, betonu towarowego B-15, B-20, B-25 zgodnego z PN-EN 206-1: 2003 w łącznej ilości 1 010 m3 na plac budowy.

Szczegóły w załączonych plikach:
Ogłoszenie o wyborze oferty 6_GM_09.doc 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6_GM_09.pdf


 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
na sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych: stal zbrojeniowa, pustaki ceramiczne, asfaltowa masa dyspersyjna, kotwy ze stali z krążkiem dystansowym, cegła pełna, pustaki stropowe, nadproża prefabrykowane, belki stropowe, płyty z polistyrenu ekstrudowanego, pustaki ceramiczne kanałów dymowych i wentylacyjnych, gwoździe, cement, wapno, tarcica, krawędziaki, papa izolacyjna.
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


na dostawę betonu towarowego B-20, B-25 zgodny z PN-EN 206-1:2003 w ilości:
 •  około 177 m3 betonu B-20 wraz z rozładunkiem przy użyciu pompy do podawania betonu o zasięgu minimum 22 m na placu budowy.
 • około 23 m3 betonu B-25 wraz z rozładunkiem przy użyciu pompy do podawania betonu o zasięgu minimum 22 m na placu budowy.

Szczegóły w załączonym pliku:
 Ogłoszenie o wyborze oferty 5_GM_09.doc 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 5_GM_09.doc


 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w przetargu na dostawę wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych: bloczki betonowe, nadproża, cement, papa asfaltowa zgrzewalna, asfaltowa emulsja anionowa.
 
 
 

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 

W załączonych plikach zamieszczmy ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę stali dla realizacji inwestycji „Budowa Gimnazjum w Korfantowie”.

Punktacja ofert.doc
Najkorzystniejsza ofera.doc
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na Kierownik Budowy inwestycji „Budowa Gimnazjum w Korfantowie” Postępowanie nr 2/II/GM/09.

Szczegóły w załączonym pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA DOSTAWĘ PALIWA

Więcej informacji w plikach: 
Zarządzenie nr 8 - unieważnienie przetargu.pdf


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • Opublikował: Piotr Kalicun, data publikacji:
 • Modyfikował: Piotr Kalicun, data modyfikacji: 12-01-2015 14:28
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Kalicun
 • Link do strony: http://www.bip.korfantow.pl/2497/zaklad-gospodarki-komunalnej-i-mieszkaniowej-w-korfantowie.html
Licznik wizyt na stronie: 2841
 • Opublikował: Piotr Kalicun, data publikacji:
 • Modyfikował: Piotr Kalicun, data modyfikacji: 12-01-2015 14:28
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Kalicun
 • Link do strony: http://www.bip.korfantow.pl/2497/zaklad-gospodarki-komunalnej-i-mieszkaniowej-w-korfantowie.html
 • Data publikacji: przez: Piotr Kalicun
 • Modyfikował: Piotr Kalicun
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Kalicun
Zobacz szczegóły załączników w publikacji
Rozwiń rejestr zmian strony
 • Modyfikacja: 12-01-2015 14:28:46 przez Piotr Kalicun
 • XI_81_1995 .rtf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Zarządzenie o unieważnieniu - dostawa paliw II.pdf, rozmiar: 0.17MB
  Data publikacji: 2015-01-12 14:28:46 przez: Piotr Kalicun,
 • Zawiadomienie o unieważnieniu - dostawa paliw II.pdf, rozmiar: 0.21MB
  Data publikacji: 2015-01-12 14:28:46 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU.pdf, rozmiar: 0.22MB
  Data publikacji: 2014-12-23 13:10:00 przez: Łukasz Borsuk,
 • OGŁOSZENIE DOSTAWA PALIW[1].pdf, rozmiar: 1.11MB
  Data publikacji: 2014-12-11 14:04:37 przez: Piotr Kalicun,
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 1_WMH_2015[1].pdf, rozmiar: 0.36MB
  Data publikacji: 2014-12-11 14:04:37 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 4_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.16MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 4_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 3_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.26MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 3_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 2_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.13MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY 1_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.13MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1_WMH_PN_14.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • ogłoszenie o wyniku przetargu.jpeg, rozmiar: 0.1MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Zarządzenie Nr 3_14 - unieważnienie przetargu na dostawe paliw.docx, rozmiar: 0.08MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie - Truck.doc, rozmiar: 0.03MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu ofertowego na zbycie pojazdów.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Przenośnik taśmowy - ogłoszenie.pdf, rozmiar: 0.34MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Ford - ogłoszenie.pdf, rozmiar: 0.35MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2WWiK_11.pdf, rozmiar: 0.38MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Zarządzenie o unieważnieniu.pdf, rozmiar: 0.25MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia.pdf, rozmiar: 0.32MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 29_GM_11.pdf, rozmiar: 0.11MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 30_GM_11.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 30_GM_11.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24_II_GM_11.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 24_II_GM_11.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 29_GM_11.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 28_GM_11.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:55 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 28_GM_11.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 27_GM_11.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 27_GM_11.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 26_GM_11.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 26_GM_11.pdf, rozmiar: 0.11MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 25_GM_11.pdf, rozmiar: 0.11MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 25_GM_11.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 23_GM_10.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23_GM_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22_GM_10.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_22_GM_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21_GM_10.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 21_GM_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20_GM_10.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 20_GM_10.pdf, rozmiar: 0.11MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 19_GM_10.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19_GM_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18_GM_10.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17_GM_10.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16_GM_10.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15_GM_10.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 15_GM_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14_GM_10.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 14_GM_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13_GM_10.pdf, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 13_GM_10.pdf, rozmiar: 0.12MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 12_GM_09.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 12_GM_09.pdf, rozmiar: 0.07MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11_GM_09.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 11_GM_09.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10_GM_09.pdf, rozmiar: 0.02MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 10_GM_09.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 9_GM_09.pdf, rozmiar: 0.03MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 9_GM_09.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:56 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 8_GM_09.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 8_GM_09.pdf, rozmiar: 0.07MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7_GM_09.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7_GM_09.pdf, rozmiar: 0.07MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o wyborze oferty 6_GM_09.doc, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6_GM_09.pdf, rozmiar: 0.06MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o wyborze oferty 4_GM_09.doc, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4_GM_09.pdf, rozmiar: 0.07MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o wyborze oferty 5_GM_09.doc, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 5_GM_09.doc, rozmiar: 0.03MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę materiałów budowlanych - zamówienie nr 3GM09.doc, rozmiar: 0.05MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 3-GM-09.doc, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Punktacja ofert.doc, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Najkorzystniejsza ofera.doc, rozmiar: 0.03MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Zarządzenie nr 8 - unieważnienie przetargu.pdf, rozmiar: 0.04MB
  Data publikacji: 2014-12-12 11:01:57 przez: Piotr Kalicun,
 • Modyfikacja: 30-12-2014 14:00:33 przez Łukasz Borsuk
 • Modyfikacja: 30-12-2014 13:58:18 przez Łukasz Borsuk
 • Modyfikacja: 23-12-2014 13:21:26 przez Łukasz Borsuk
 • Modyfikacja: 23-12-2014 13:20:09 przez Łukasz Borsuk
 • Modyfikacja: 12-12-2014 11:01:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 03-06-2014 14:43:49 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 03-06-2014 14:43:08 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 20-05-2014 13:22:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 25-04-2014 08:19:10 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 17-04-2014 10:23:46 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-04-2014 15:25:45 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 14-04-2014 11:11:10 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-04-2014 13:29:43 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 18-03-2014 14:54:20 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 06-03-2014 13:06:19 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 06-03-2014 10:09:31 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 13-02-2014 12:03:16 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 06-02-2014 11:54:42 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 05-02-2014 13:23:37 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 05-02-2014 13:19:56 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-01-2014 13:45:05 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 27-01-2014 08:01:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 17-01-2014 15:21:23 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-01-2014 14:37:14 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 31-12-2013 09:05:42 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-12-2013 08:41:49 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 09-12-2013 12:32:01 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 09-12-2013 12:29:10 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 09-12-2013 12:25:57 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 27-03-2013 09:01:02 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-03-2013 08:51:31 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-03-2013 15:01:43 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-02-2013 11:12:17 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-02-2013 11:10:53 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 12-02-2013 12:25:45 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 05-02-2013 14:13:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 05-02-2013 10:30:22 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 23-01-2013 09:01:33 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-01-2013 14:02:41 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-05-2012 14:14:57 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-04-2012 10:44:29 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-11-2011 13:38:39 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 22-11-2011 08:43:25 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 11-10-2011 13:53:10 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 03-10-2011 14:49:36 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 22-09-2011 10:33:20 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-09-2011 13:05:06 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-09-2011 12:53:04 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-08-2011 15:09:02 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-08-2011 15:07:38 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-08-2011 15:07:16 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-08-2011 15:13:18 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 11-08-2011 13:20:31 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-06-2011 08:37:08 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-06-2011 08:36:35 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-06-2011 08:33:22 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-05-2011 11:35:15 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 25-05-2011 11:27:02 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 11-05-2011 12:04:19 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 10-05-2011 12:05:38 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-05-2011 12:38:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 27-04-2011 14:59:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 01-04-2011 12:30:48 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 01-04-2011 09:00:31 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 31-03-2011 13:49:37 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-03-2011 11:31:25 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 23-03-2011 14:14:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 21-03-2011 11:57:10 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 18-03-2011 13:12:42 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-03-2011 13:53:24 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 10-03-2011 14:58:37 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 10-03-2011 09:18:53 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-03-2011 14:14:18 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 03-03-2011 14:45:21 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 03-03-2011 08:07:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-03-2011 12:18:34 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 25-02-2011 14:50:21 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 25-02-2011 14:50:00 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 25-02-2011 14:47:33 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-02-2011 15:33:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-02-2011 15:32:21 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-02-2011 15:31:26 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 17-02-2011 14:43:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-02-2011 15:04:07 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 11-02-2011 13:59:39 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 09-02-2011 14:39:37 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-02-2011 13:49:05 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-02-2011 09:41:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 31-01-2011 14:03:17 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 28-01-2011 14:26:57 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-01-2011 14:22:07 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-01-2011 11:58:29 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 17-01-2011 08:45:56 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 13-01-2011 14:06:52 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 12-01-2011 13:25:08 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-12-2010 12:23:27 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-12-2010 12:22:13 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-12-2010 12:21:47 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 23-12-2010 10:38:04 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 21-12-2010 13:43:09 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 20-12-2010 08:41:33 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 13-12-2010 13:26:09 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-11-2010 15:06:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-11-2010 14:47:39 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-11-2010 14:47:04 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-11-2010 14:43:00 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-11-2010 08:29:52 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-11-2010 14:36:00 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 19-10-2010 13:14:15 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 11-10-2010 15:55:35 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-10-2010 14:56:59 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 06-10-2010 14:01:30 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-10-2010 19:36:46 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 29-09-2010 17:13:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 27-09-2010 11:54:35 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 22-09-2010 14:48:09 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-09-2010 14:47:03 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 13-09-2010 15:07:39 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-08-2010 08:09:04 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-08-2010 12:41:35 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-08-2010 12:22:30 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-08-2010 14:37:18 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 03-08-2010 13:15:42 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 20-07-2010 10:13:41 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-07-2010 12:36:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-07-2010 08:14:10 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-06-2010 15:12:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-06-2010 07:57:23 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 25-05-2010 14:09:52 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 20-05-2010 09:57:33 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 18-05-2010 08:13:03 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 21-04-2010 15:00:43 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 19-04-2010 08:49:32 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-04-2010 15:21:23 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-04-2010 15:18:57 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-04-2010 15:18:38 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-04-2010 15:18:19 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-04-2010 15:17:53 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 12-04-2010 15:11:28 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-03-2010 13:32:56 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 19-03-2010 12:55:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 19-03-2010 12:09:05 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-03-2010 13:56:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-02-2010 11:48:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 22-02-2010 08:23:21 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 12-02-2010 13:21:58 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 11-02-2010 15:22:40 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 03-02-2010 09:55:49 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-02-2010 08:15:34 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 01-02-2010 08:48:48 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 27-01-2010 14:40:06 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 22-01-2010 09:20:31 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 20-01-2010 07:57:42 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 18-01-2010 11:13:43 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 14-01-2010 15:04:06 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 13-01-2010 09:51:39 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-01-2010 15:26:00 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 05-01-2010 15:21:13 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-12-2009 10:01:35 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 09-12-2009 14:14:22 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-12-2009 13:40:44 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 27-11-2009 07:55:44 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-11-2009 11:29:40 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 09-11-2009 14:17:47 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-10-2009 07:52:19 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 27-10-2009 12:47:14 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 22-10-2009 14:14:24 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 05-10-2009 12:48:10 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 25-09-2009 09:22:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 15-09-2009 08:57:18 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 14-09-2009 09:08:06 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 01-09-2009 15:21:56 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 20-08-2009 15:11:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 19-08-2009 14:29:17 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 11-08-2009 14:58:11 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 29-07-2009 14:00:55 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 17-07-2009 12:51:59 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 17-07-2009 12:51:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 10-07-2009 11:40:27 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 29-06-2009 13:33:51 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 29-06-2009 13:30:28 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 26-06-2009 10:32:48 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 21-05-2009 13:58:45 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-05-2009 13:54:30 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 24-04-2009 13:54:09 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-04-2009 07:57:16 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 06-04-2009 15:02:21 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 01-04-2009 09:18:30 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-03-2009 14:31:28 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 23-03-2009 14:59:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 18-03-2009 13:13:58 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 18-03-2009 12:44:11 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-03-2009 15:38:36 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 16-03-2009 12:28:00 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 14-03-2009 09:57:47 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-03-2009 14:24:54 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-03-2009 14:08:28 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 23-02-2009 09:32:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 19-02-2009 12:01:15 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-02-2009 14:45:50 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-02-2009 14:38:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 04-02-2009 14:34:00 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-02-2009 14:56:04 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-01-2009 08:28:05 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 21-01-2009 12:35:04 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 20-01-2009 09:53:04 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 13-01-2009 14:22:19 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-01-2009 15:12:22 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-01-2009 07:59:32 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-01-2009 14:50:57 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 06-01-2009 15:30:22 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 06-01-2009 15:25:02 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-06-2006 19:52:43 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 18-04-2006 09:22:39 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 19-12-2005 08:32:58 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-11-2005 09:00:40 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 23-06-2005 12:12:30 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 02-06-2005 11:11:09 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-01-2005 15:53:13 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 07-04-2004 15:12:03 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 12-02-2004 14:41:05 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 23-01-2004 11:00:12 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 30-09-2003 13:00:06 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 08-08-2003 10:51:16 przez Piotr Kalicun
 • Modyfikacja: 0000-00-00 00:00:00 przez Piotr Kalicun
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4

 

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl