Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu

PLANY W OPRACOWANIU

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

L.p.

Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-Maja i Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi)

 

 

 

UCHWAŁA
Nr L/378/2014
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
24 września 2014 r.

 

 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

Planowany termin wyłożenia ww. planu do publicznego wglądu - wrzesień 2019 r.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice(dla obszaru ograniczonego od północnej strony drogą powiatową Nr 1605 O, od wschodu drogą transportu rolnego, od południa rowem, drogą transportu rolnego i linią prostą do granicy wsi Włodary oraz od zachodu odcinkiem granicy administracyjnej gminy)

UCHWAŁA
Nr XVII/128/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
23 marca 2016 r.

 

zmiana Załącznika graficznego do uchwały:

UCHWAŁA
Nr XVIII/149/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 kwietnia 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

   

 

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

   

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  - Prognoza - tekst
  - Prognoza - rysunek
  - Prognoza - dokumentacja fotograficzna
  - Prognoza - stan projektowany
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu
 • rysunek planu

Ww. dokumenty dostępne były do 28 września 2018 r.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 3565

UWAGA- STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAPISÓW W CZĘŚCI TEKSTOWEJ ORAZ  W CZĘŚCI GRAFICZNEJ WW. UCHWAŁY ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DN. 11STYCZNIA2019 R.
(treść rozstrzygnięcia poniżej

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.92.2018.AD dot. uchwały
nr  II/7/2018

PONOWIENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  - Prognoza - tekst
  - Prognoza - rysunek
  - Prognoza - dokumentacja fotograficzna
  - Prognoza - stan projektowany
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu
 • rysunek planu

Ww. dokumenty dostępne były do 18 kwietnia 2019 r.

   

3.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna (dla obszaru ograniczonego od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną Nr 106606 O, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i gminną drogą publiczną Nr 106603 O, od południa drogami rolnymi, gminną drogą publiczną Nr 106601 O i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi oraz od północy linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od wschodu granicą administracyjną gminy Korfantów, od południa drogą rolną i granicą administracyjną gminy Korfantów, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości)

UCHWAŁA
Nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie opinii i zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III. Przewidywany termin - wrzesień 2019 r.

4.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka (dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Ścinawa Niemodlińska, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi, od południa drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, granicą administracyjną miejscowości)

UCHWAŁA
Nr XXVIII/225/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie opinii i zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III.

5.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Piechocice (dla obszaru ograniczonego od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicą administracyjną miejscowości oraz granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)

UCHWAŁA
Nr XXIX/241/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
26 kwietnia 2017 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

-  termin wyłożenia  od 12.10.2018 r. do 13.11.2018 r.

- dyskusja publiczna  29.10.2018 r. o godz. 16.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

 

Ww. dokumenty dostępne były do 13 listopada 2018 r.

 

PONOWNE WYŁOŻENIE

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice

-  termin wyłożenia  od 28.03.2019r. do 29.04.2019 r.

- dyskusja publiczna  29.04.2019 r. o godz. 16.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

 

Ww. dokumenty dostępne były do 29 kwietnia 2019 r.

 

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.- UWAGA - AKT NIEOBOWIĄZUJĄCY - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO
(treść rozstrzygnięcia poniżej)

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 maja 2019 r..pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.46.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r. dot. uchwały nr VIII/67/2019

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.46.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r..pdf

6.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Gryżów (dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA
Nr VI/53/2019
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 marca 2019 r.

 
Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2017
  przez: Justyna Wolak
 • opublikowano:
  09-02-2017 12:45
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  13-09-2019 13:43
  przez: Angelika Mistarz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 5118
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×