Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Burmistrza Korfantowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Korfantowa

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice, dla obszarów położonych na gruntach:

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowanego po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,ograniczonego od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, odpółnocy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2. wsi Włodary -usytuowanego po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,ograniczonego od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości,

uchwalonego uchwałą Nr  XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48 – 317 Korfantów.

 

 

                   Burmistrz

             /-/ Janusz Wójcik

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2017
  przez: Justyna Wolak
 • opublikowano:
  15-03-2017 13:06
  przez: Jacek Tokarz
 • zmodyfikowano:
  16-03-2017 08:36
  przez: Justyna Wolak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 1259
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-23-82-709 REGON: 531412830

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×